חברת החדשנות של מרכז השלטון המקומי מקימה אזורי בחינה ל-LoRaWAN

מגזין רשויות